unieważnienie znaku towarowego
Ochrona marki,  Znaki towarowe

Unieważnienie znaku towarowego, czyli kiedy możesz stracić prawa do znaku

Unieważnienie znaku towarowego

W procesie rejestracji znaku towarowego urząd bada istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji. Względne przeszkody rejestracji urząd weryfikuje jedynie na sprzeciw wniesiony przez uprawnionego.

Czasem jednak zdarza się, że ochrona prawna zostaje przyznana, pomimo istnienia ww. przeszkód. Dlatego istnieje instytucja unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy. Pozwala ona skorygować sytuację, gdy prawo ochronne nie powinno zostać przyznane.

Unieważnienie, tak jak instytucja sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego, może mieć zastosowanie względem Ciebie. Jednak Ty również możesz je wykorzystać w sytuacji, gdy ktoś narusza przysługujące Ci prawa.

Podstawy wniosku o unieważnienie znaku towarowego

Żądanie unieważnienia znaku towarowego może dotyczyć wszystkich klas lub towarów czy usług (unieważnienie w całości) lub wybranych (unieważnienie w części). W przypadku częściowego unieważnienia znak towarowy pozostanie w mocy w zakresie nie objętym wnioskiem.

Podstawą wniosku o unieważnienie znaku towarowego mogą być następujące okoliczności:

1. Bezwzględne przeszkody rejestracji

Urząd powinien zbadać istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji z automatu, po wpłynięciu wniosku o rejestrację znaku towarowego. Jeżeli jakakolwiek z nich występuje, urząd powinien odmówić przyznania ochrony.

Bezwzględne przeszkody rejestracji to m.in. sytuacje gdy oznaczenie:

 • nie może być w ogóle znakiem towarowym,
 • nie nadaje się do odróżniania towarów i usług,
 • ma charakter opisowy wobec towarów i usług, dla których je zgłoszono,
 • zawiera elementy, które weszły do języka potocznego,
 • jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami,
 • zawiera elementy religijne, patriotyczne lub kulturowe, a których użycie mogłoby obrażać uczucia religijne, patriotyczne, tradycję narodową, itp.,
 • zawiera symbole RP, innych państw lub organizacji międzynarodowych, które nie powinny być komercjalizowane,
 • może wprowadzać w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru,
 • składa się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości towaru,
 • jest zgłoszone w złej wierze.

Więcej o bezwzględnych przeszkodach rejestracji przeczytasz we wpisie pt. „Oznaczenia, których nie zarejestrujesz jako znak towarowy”.

2. Względne przeszkody rejestracji

Są to sytuacje, która mogą powodować odmowę udzielenia prawa ochronnego, ale nie muszą. Aby urząd uwzględnił te okoliczności w procesie rejestracji, uprawniony musi złożyć sprzeciw.

Podstawą wniosku o unieważnienie może być sytuacja, gdy znak towarowy:

 • narusza osobiste lub majątkowe prawa innej osoby, np. prawa autorskie,
 • jest identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono wcześniejszego prawa ochronnego dla identycznych towarów lub usług;
 • jest identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono wcześniej prawa ochronnego dla identycznych lub podobnych towarów/usług, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Więcej o względnych przeszkodach rejestracji przeczytasz we wpisie pt. „Sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego – względne przeszkody rejestracji

Skutek unieważnienia znaku towarowego

Urząd stwierdzi unieważnienie znaku towarowego, jeżeli wniosek był uzasadniony. Decyzja ma skutek ex tunc, czyli wywołuje skutek wstecz. Przyjmuje się jakby prawo ochronne nigdy nie istniało.

Z tego względu wniosek o unieważnienie bywa stosowany jako narzędzie obrony, np. jeżeli ktoś w procesie cywilnym zarzuca Ci naruszenie przysługującego mu prawa ochronnego na znak towarowy. Warto sprawdzić czy są to żądania uzasadnione. A także czy są podstawy do unieważnienia znaku towarowego. Jeżeli Twój wniosek będzie zasadny i znak towarowy tejże osoby zostanie unieważniony, to podnoszone względem Ciebie roszczenia nie będą zasługiwały na uwzględnienie.

Kiedy nie można złożyć wniosku o unieważnienie znaku towarowego?

Z wnioskiem o unieważnienie nie można wystąpić, jeżeli:

1. Upłynęło 5 lat

Jeżeli upłynęło 5 lat odkąd wnioskodawca wie, że dany znak towarowy:

 • jest w kolizji z wcześniejszym znakiem, do którego prawa posiada wnioskodawca,
 • narusza prawa osobiste lub majątkowe wnioskodawcy,
 • jest w kolizji ze znakiem towarowym powszechnie znanym, do którego prawa posiada wnioskodawca

ale wnioskodawca nie sprzeciwił się istnieniu takiego znaku towarowego.

2. Znak nabył charakter odróżniający na skutek używania w obrocie

Chodzi o sytuacje, gdy znak towarowy w chwili zgłoszenia:

 • nie posiadał zdolności odróżniającej,
 • miał charakter opisowy wobec towarów i usług, dla których został zgłoszony,
 • składał się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

ale wskutek używania takiego znaku towarowego stał się on rozpoznawalny i identyfikowany przez odbiorców z danym przedsiębiorstwem lub towarami/usługami.

Znaki towarowe, które posiadają wtórną zdolność odróżniającą to m.in.:

 • Booking.com (EUTM 008955353) dla m.in. usług rezerwacji hoteli i zakwaterowania,
 • Poczta Kwiatowa (EUTM 008283781) dla m.in. usług dostawy kwiatów,
 • kolor liliowy „Milki” (WIPO 644464) dla wyrobów czekoladowych.

Więcej o nietypowych oznaczeniach możesz przeczytać we wpisie pt. „Niekonwencjonalne znaki towarowe – czym mogą zaskoczyć Cię marki?”

3. Wcześniejszy sprzeciw na tych samych podstawach

Jeżeli w toku rejestracji znaku towarowego złożyłeś sprzeciw powołując się na określone przeszkody rejestracji, ale sprzeciw ten został przez urząd oddalony (prawomocnie), nie możesz wnieść wniosku o unieważnienie powołując się na te same podstawy prawne.

Podsumowanie

Przygotowując się do rejestracji znaku towarowego bardzo ważne jest badanie tzw. „czystości” oznaczenia. Polega na weryfikacji czy istnieją bezwzględne lub względne przeszkody rejestracji. Mogą one bowiem nie tylko uniemożliwić samą rejestrację. Ale również być podstawą unieważnienia prawa ochronnego w przyszłości. Dlatego nie pomijaj tego kroku.

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją znaku towarowego, skorzystaj z mojego wsparcia.

patrycja-cydejko-stachowiak-radca-prawny-blog

Sprawdzę, czy Twoje oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy oraz czy nie istnieją inne przeszkody. Wspólnie ustalimy odpowiedni rodzaju znaku oraz jego zakres adekwatny do Twojej działalności.
Będę z Tobą przez cały proces rejestracji.
Zapraszam do kontaktu:
tel. 883 541 564,
e-mail: kancelaria@cydejko-stachowiak.pl

Photo by Michael Dziedzic on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.