falszywe decyzje
Ochrona marki,  Znaki towarowe

Zgłosiłeś znak towarowy? Uważaj na fałszywe decyzje!

Jeżeli zgłosiłeś do urzędu wniosek o rejestrację znaku towarowego, możesz otrzymać pismo, fakturę lub decyzję z wezwaniem do uiszczenia opłaty. Zanim zapłacisz wskazaną należność, zweryfikuj czy nie jest to fałszywa decyzja – próba oszustwa.

Fałszywe decyzje

Składając wniosek o rejestrację znaku towarowego możesz być narażony na próbę oszustwa. Bez względu na to czy zgłaszasz swój znak w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej czy Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Spółka, którą wspierałam w rejestracji znaku towarowego otrzymała takie pismo również przy zgłoszeniu międzynarodowym.

Fałszywe decyzje i wezwania do zapłaty przychodzą najczęściej kilka miesięcy po złożeniu wniosku. Żądania opłata może być opłatą za rzekomo udzielenie prawa, zamieszczenie w rejestrze, opłata od wniosku czy wpis do nieznanych nikomu katalogów biznesowych.

Skąd się biorą fałszywe decyzje?

Urząd po wpłynięciu Twojego wniosku bada czy istnieją bezwzględne przeszkody rejestracji. Jeżeli nie występują one w przypadku Twojego oznaczenia, zgłoszenie jest publikowane w ogólnodostępnym rejestrze znaków towarowych. Znajdują się tam informacje m.in. o rodzaju znaku, dacie zgłoszenia, wybranych towarach i usługach, a także o Tobie, jako o zgłaszającym.

Takie ogłoszenie jest konieczne, aby inne zainteresowane podmioty mogły wnieść sprzeciw wobec Twojej rejestracji w przypadku istnienia względnych przeszkód rejestracji.

Co więcej, powyższe dane, znajdują się w ogólnodostępnym rejestrze przez cały czas obowiązywania Twojego prawa, po jego wygaśnięciu, czy też w przypadku odmowy rejestracji.

Sprawia to jednak, że istnieje wiele podmiotów, które na bieżąco monitorują rejestry i próbują wykorzystać nieświadomość osób dokonujących zgłoszenia.

Jak odróżnić fałszywą decyzję?

Przede wszystkim pamiętaj, że w przypadku zgłoszenia znaku towarowego do polskiego urzędu, musisz uiścić odpowiednie opłaty rejestracyjne przed złożeniem wniosku. Do wniosku bowiem dołączasz potwierdzenie opłaty.

W przypadku zgłoszenia znaku unijnego, opłaty od wniosku możesz dokonać w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia wniosku przez EUIPO. Jeżeli nie uiścisz opłaty, to urząd nie przystąpi do rozpoznania Twojego wniosku. A zatem nie powinien opublikować go w ogólnodostępnym rejestrze.

Jeżeli masz wątpliwości czy uiściłeś prawidłową opłatę, możesz sprawdzić wysokość aktualnych opłatach na oficjalnych stronach urzędów – UPRP oraz EUIPO.

Jeżeli chodzi o wygląd decyzji, to w przypadku rejestracji przez UPRP (w Polsce) decyzje te potrafią do złudzenia przypominać oryginalne decyzje Urzędu. W wielu przypadkach różnią się one nieznacznie np. adresem urzędu czy nazwą działu, który skierował decyzję. Oszuści potrafią posługiwać się również imionami i nazwiskami faktycznych pracowników Urzędu.

W przypadku rejestracji unijnej najczęściej zdarza się, że oszuści zamiast decyzji wysyłają faktury do zapłaty. EUIPO jednak nigdy takich faktur nie wysyła.

Różne są również kwoty wskazywane w decyzjach i fakturach. Mogą być one kilkakrotnie wyższe niż faktyczne, co może już na pierwszy rzut oka obudzić Twoją czujność. Czasem jednak mogą one tylko nieznacznie różnić się od tego co faktycznie będziesz musiał jeszcze uiścić.

O jednej z fałszywych decyzji dowiedziałam się do klientki tylko dlatego, że kwota w fałszywej decyzji była rażąco zawyżona. Klientka zadzwoniła do kancelarii tylko dlatego, że chciała ustalić dlaczego otrzymała z kancelarii informację o innej (niższej) kwocie, która będzie do uiszczenia niż wynikała z decyzji. Gdyby była to kwota zbliżona lub taka sama jak podana przez kancelarią, klientka zapłaciłaby ją bez konsultacji. Po zweryfikowaniu okazało się, że była to fałszywa decyzja.

Co zrobić gdy dostaniesz pismo?

Jeżeli dostaniesz decyzję lub wezwanie do zapłaty sprawdź:

  • sygnaturę sprawy i porównaj ją sygnaturą sprawy wskazaną w poprzednich pismach od urzędu,
  • czy kwota wskazana w piśmie odpowiada kwocie, którą powinieneś jeszcze uiścić w postępowaniu przez polskim urzędem (poniżej),
  • nazwę i adres podmiotu kierującego decyzję/wezwanie/fakturę oraz dział czy departament i porównaj z prawidłowymi danymi na oficjalnej stronie danego urzędu,
  • numer rachunku wskazany w piśmie z oficjalnym numerem rachunku bankowego danego urzędu.

Urzędy prowadzą bardzo intensywną akcję informacyjną o możliwych oszustwach. Na stronach UPRP i EUIPO znajdziesz skany fałszywych decyzji czy nazwy podmiotów wystawiających fałszywe faktury.

Jeżeli mimo to nadal masz wątpliwość skontaktuj się z pełnomocnikiem aby zweryfikować autentyczność dokumentu albo danym urzędem, żeby potwierdzić czy skierowano do Ciebie taką decyzję.

Pamiętaj również, że jeżeli w sprawie rejestracji znaku towarowego reprezentuje Cię pełnomocnik, urzędy całą korespondencję kierują bezpośrednio do tego pełnomocnika. Jeżeli jednak jakieś wezwanie czy decyzja trafiła do Ciebie, powinno to wzbudzić Twoją czujność.

Kiedy Urząd informuje o opłacie?

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej może poinformować Cię o konieczności uiszczenia opłaty w jednym przypadku – gdy wyda decyzję o przyznaniu Ci prawa ochronnego.

Prawo ochronne zostaje udzielone pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej opłaty za pierwszy 10-letni okres ochrony. Dodatkowo należy uiścić opłatę za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

Opłaty te należy uiścić w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli otrzymasz taką decyzję, również zachowaj ostrożność i zanim uiścisz opłaty sprawdź wszystkie elementy, o których napisałam powyżej. W razie wątpliwości skontaktuj się z Urzędem.

EUIPO zaś nie informuje o konieczności uiszczania opłat, ponieważ opłata uiszczana na etapie składania wniosku, obejmuje już opłatę za pierwszy 10-letni okres ochrony.

Jeżeli otrzymałeś decyzję lub fakturę, która budzi Twoje wątpliwości, skontaktuj się ze mną, aby zweryfikować jej autentyczność.

patrycja-cydejko-stachowiak-radca-prawny-blog

Zapraszam do kontaktu:
tel. 883 541 564,
e-mail: kancelaria@cydejko-stachowiak.pl

Zdjęcie autorstwa Fernando Arcos z Pexels

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.