klasyfikacja-nicejska
Ochrona marki,  Znaki towarowe

Klasyfikacja nicejska – czy znak towarowy daje Ci monopol absolutny?

Jednym z elementów zgłoszenia znaku towarowego jest wybór towarów i usług. Do ich określenia służy klasyfikacja nicejska. Dlaczego jest ona taka ważna? Bowiem jest jednym z czynników decydujących o zakresie ochrony Twojego znaku towarowego.

Czym jest klasyfikacja nicejska?

Klasyfikacja nicejska to inaczej Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług. To zbiór towarów i usług usystematyzowany według różnych dziedzin w 45 klasach. 34 klasy obejmują towary, a w 11 klasach uporządkowano usługi.

Jest to system zharmonizowany. Obowiązuje nie tylko w Unii Europejskiej, ale również w innych krajach, w których możesz zarejestrować swój znak towarowy, jako znak międzynarodowy. Każda osoba dokonując zgłoszenia posługuje się zatem takimi samymi określeniami towarów i usług.

Dzięki temu możesz porównać zakresy ochrony różnych znaków towarowych. Dowiesz się wtedy czy zgłoszono je dla tych samych lub podobnych towarów i usług, co Twoje oznaczenie. A to, jak pewnie już się domyślasz, ma istotne znaczenie.

Zakres ochrony Twojego oznaczenia

Uzyskanie prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie daje Ci monopol na korzystanie z tego znaku towarowego, jako jego właściciel. Często spotykanym mitem jest jednak przekonanie, że jest to monopol absolutny.

Ochrona która Ci przysługuje jest ograniczona:

Klasyfikacja towarów i usług a zakres ochrony

Wykaz towarów i usług to niezbędny element każdego zgłoszenia. Wiesz już, że ma on kluczowe znaczenie dla przyznanej Ci ochrony. W jaki sposób?

Przykładowo: jesteś przedsiębiorcą i uzyskałeś ochronę na słowny znak towarowy np. MAKARONI (nazwa fikcyjna) dla usług cateringowych (w klasie 43) na terenie Polski.

Wyobraź sobie teraz aż czterech innych przedsiębiorców:

 • pierwszy chce zarejestrować słowny znak towarowy MAKARONI dla nazwy swojej marki kosmetycznej (klasa 3)
 • drugi przedsiębiorca również działający w branży cateringowej próbuje zarejestrować znak słowny lub słowno-graficzny z elementem MAKRONI również dla usług cateringowych (klasa 43)
 • trzeci z nich zgłasza znak słowny MAKARONI dla hoteli dla zwierząt (które również są w klasie 43) w Polsce,
 • czwarty z nich działa w branży cateringowej w Niemczech i to tam chce zarejestrować swój znak towarowy, który brzmi podobnie do Twojego.

Sprawdźmy, czy te rejestracje mogą zakończyć się sukcesem.

Inne towary i usługi

Przedsiębiorcy nr 1 z dużym prawdopodobieństwem uda się zarejestrować znak. Produkty kosmetyczne są zupełnie odmiennym rodzajem towarów od usług cateringowych. Jest to zupełnie inna branża. Twój znak towarowy przyznaje Ci monopol na jego korzystanie wyłącznie w zakresie przez Ciebie wskazanym, a nie w każdym możliwym (dla wszystkich klas towarów i usług).

Podobnie trzeci z przedsiębiorców prawdopodobnie skutecznie zarejestruje swój znak. Choć oba rodzaje usług znajdują się w tej samej klasie, to usługi te nie są takie same lub podobne. Nie uzupełniają się one również. Nie będziesz miał zatem uprawnienia, aby przeciwstawiać się takiej rejestracji.

Podobny lub identyczny znak dla podobnych lub identycznych towarów/usług

Możesz jednak złożyć sprzeciw przeciwko rejestracji drugiego przedsiębiorcy. Chce on zgłosić znak podobny (różnią się jedną literą) dla tych samych usług – usługi cateringowe.

Aby złożyć sprzeciw musisz jednak monitorować zgłoszenia znaków towarowych. Od 2016 roku Urząd nie bada już sam czy zgłoszone oznaczenie jest podobne lub identyczne do zarejestrowanego już znaku towarowego dla podobnych lub identycznych towarów i usług. Przedsiębiorcy muszą działać tutaj samodzielnie i sprawdzać, czy pojawiły się zgłoszenia, które mogą naruszać ich znak towarowy.

Na zgłoszenie sprzeciwu masz 3 miesiące od publikacji informacji o danym zgłoszeniu. Jeżeli przegapisz ten termin i znak towarowy innego podmiotu zostanie zarejestrowany, możesz w przyszłości próbować go unieważnić.

A co z czwartym przedsiębiorcą? Choć Wasze znaki są podobne dla tych samych usług, zgłosiliście swoje znaki na zupełnie innym terytorium. Gdybyś jednak zarejestrował swój znak na terenie Unii Europejskiej, to miałbyś podstawę to uniemożliwienia tej rejestracji.

Jak wybrać towary i usługi z klasyfikacji nicejskiej?

Skoro zakres przyznanej Ci ochrony – Twój monopol – jest ograniczony m.in. wykazem towarów i usług ujętym w zgłoszeniu, warto go dobrze przemyśleć.

Jeżeli korzystasz z mojego wsparcia przy zgłoszeniu znaków towarowych, w pierwszej kolejności porozmawiamy o Twoim biznesie lub działalności. Pozwoli mi to przygotować dla Ciebie dopasowaną propozycję wybranych klas wraz z listą towarów i usług. Z Twojej strony potrzebna będzie jedynie końcowa akceptacja wykazu.

Jeżeli dokonujesz zgłoszenia samodzielnie, poniżej znajdziesz wskazówki, jak korzystać z klasyfikacji nicejskiej.

Na początek zapoznaj się z wykazem dostępnym online. Zaznacz opcję „Wyświetl nagłówek klasyfikacji nicejskiej”. Dzięki temu po wybraniu danej klasy, wyświetlą się wskazówki dla jakich rodzajów towarów i usług jest to właściwa klasa. A co dalej?

1. Wybierz towary i usługi, dla których stosujesz zgłoszone oznaczenie

Towary i usług, które zawierasz w zgłoszeniu, powinny odzwierciedlać te, wobec których posługujesz się zgłoszonym oznaczeniem. A zatem jeżeli zajmujesz się fotografią, to w wykazie towarów i usług należy wskazać m.in. klasę 41, a w niej „fotografię”. Jeżeli zajmujesz się również fotoreportażami, to w tej klasie znajdziesz również usługi w tej postaci. Wybierz je.

Możesz również doprecyzować zakres swoich usług wskazując np. „fotografia lotnicza” lub „fotografia ślubna”.

2. Towary i usługi, które planujesz mieć w swojej ofercie

Zgłaszając znak towarowy warto jednak patrzeć w przyszłość. Jeżeli teraz prowadzisz działalność rękodzielniczą (klasa 16), ale w ciągu najbliższych 5 lat zaczniesz oferować e-booki lub kursy online (klasa 9 lub 41), zgłoś je już teraz!

Jeżeli teraz nie uwzględnisz swoich przyszłych usług czy towarów, a w przyszłości będziesz chciał również objąć je ochroną, to będziesz musiał złożyć nowy wniosek o rejestrację w tym zakresie. Wiąże się to z koniecznością uiszczenia ponownie pełnych kosztów rejestracji.

Ważne przy tym, abyś pamiętał o rozpoczęciu używania tego znaku dla tych usług i towarów, które dopiero planujesz mieć w ofercie. Uwzględnij zatem swoje realne plany co do poszerzenia oferty. W przeciwnym razie inny podmiot będzie mógł starać się o unieważnienie Twojego znaku w zakresie, w którym go nie używasz.

3. W wykazie nie ma towaru i usługi, który chcesz zgłosić?

Klasyfikacja nicejska jest co jakiś czas aktualizowana. Obecnie obowiązuje 11 wersja (od stycznia 2017 roku). Mimo to może zdarzyć się tak, że nie znajdziesz w niej niektórych towarów lub usług, które Cię interesują. To jednak nic straconego.

Kierując się nagłówkami klas możesz spróbować dopisać własną propozycję we właściwej klasie. Urząd badając Twoje zgłoszenie, zweryfikuje m.in. czy poprawnie sformułowałeś określenie, oraz czy zakwalifikowałeś towar lub usługę do prawidłowej klasy.

A może wybrać wszystkie klasy i towary/usługi z klasyfikacji nicejskiej?

Możesz zastanawiać się czy nie prościej będzie zamieścić w zgłoszeniu wszystkie klasy oraz wszystkie zawarte w nich towary i usługi. Takiego działania zdecydowanie lepiej unikać z dwóch powodów:

1. Ilość klas towarów i usług a opłata

Ilość wybranych przez Ciebie klas towarów i usług ma wpływ na wysokość opłaty, którą będziesz musiał uiścić.

Opłata za złożenie wniosku o rejestrację znaku towarowego na terenie Polski wynosi:

 • 450  za jedną klasę towarów i usług
 • po 120 zł za każdą następną klasę towarów i usług, w której zgłaszasz znak towarowy.

Jeżeli Urząd wyda decyzję o przyznaniu Ci ochrony na zgłoszone oznaczenie, musisz uiścić opłatę w wysokości 400 zł za każdą klasę tytułem 10-letniej ochrony. Jeśli jej nie uiścisz w określonym terminie – przyznana Ci ochrona wygaśnie.

Opłaty za zgłoszenie znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej obejmują w sobie opłatę za zgłoszenie oraz za 10-leni okres ochrony i wynoszą:

 • 850 euro za jedną klasę przy zgłoszeniu elektronicznym, a przy papierowym – 1000 euro,
 • 50 euro za drugą klasę towarów i usług,
 • po 150 euro za każdą kolejną klasę towarów i usług.

Biorąc pod uwagę, że klasyfikacja nicejska obejmuje 45 klas, opłaty które musiałbyś uiścić od takiego zgłoszenia, byłyby prawdopodobnie poza zasięgiem większości z nas.

Na wysokość opłaty nie wpływa jednak liczba towarów i usług wybranych w danej klasie.

2. Obowiązek używania znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku towarowego dla określonych towarów i usług w klasyfikacji nicejskiej, wiąże się z obowiązkiem używania znaku towarowego w tym zakresie. Musisz zatem posługiwać się nim do oznaczania produktów lub usług objętych znakiem towarowym.

Klasyfikacja nicejska jest różnorodna:

 • klasy odzwierciedlają możliwie wszystkie gałęzie przemysłu i gospodarki,
 • w danej klasie znajdziesz rozmaite towary i usługi, które mogą być oferowane przez przedsiębiorców o zupełnie odmiennym profilu działalności.

Z całą pewnością nie będziesz miał realnej możliwości używania znaku towarowego dla:

 • wszystkich klas towarów i usług z klasyfikacji nicejskiej,
 • wszystkich towarów i usług wskazanych w wybranej klasie.

A z czym się wiąże brak używania znaku towarowego w jakimś zakresie? Jeżeli przez 5 lat nie będziesz używał znaku towarowego dla zgłoszonych przez siebie towarów i usług, inny zainteresowany podmiot będzie mógł złożyć wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia Twojego prawa do znaku towarowego w zakresie, w jakim go nie używasz.

A zatem poniesiesz olbrzymie koszty rejestracji znaku towarowego, który może nie być Ci potrzebny, a inny podmiot będzie mógł tą ochronę Ci odebrać.

To co z tym monopolem? Podsumowanie

Podsumowując, uzyskując prawo ochronne z rejestracji znaku towarowego stajesz się jego wyłącznym właścicielem.

Przysługuje Ci monopol na korzystanie z tego oznaczenia:

 • przez 10 letni czas ochrony (chyba że przedłużysz ochronę)
 • na terenie, na których zarejestrowałeś swój znak towarowy,
 • w zakresie towarów i usług, które wskazałeś w zgłoszeniu, a nie dla wszystkich możliwych.

Dzięki temu możesz sprzeciwiać się, gdy inny podmiot będzie chciał zarejestrować podobne lub identyczne oznaczenie do Twojego dla identycznych lub podobnych towarów. W tym celu musisz monitorować znaki towarowe i złożyć sprzeciw w odpowiednim terminie

O innych korzyściach związanych z rejestracją znaku towarowego przeczytasz we wpisie pt. „5 korzyści z rejestracji znaku towarowego”.

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją znaku towarowego, możesz skorzystać z mojego wsparcia.

patrycja-cydejko-stachowiak-radca-prawny-blog

Sprawdzę, czy Twoje oznaczenie może być zarejestrowane jako znak towarowy oraz czy nie istnieją inne przeszkody. Wspólnie ustalimy odpowiedni rodzaju znaku oraz jego zakres adekwatny do Twojej działalności.
Będę z Tobą przez cały proces rejestracji.
Zapraszam do kontaktu:
tel. 883 541 564,
e-mail: kancelaria@cydejko-stachowiak.pl

Photo by Leone Venter on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.