Polityka prywatności i plików cookies

Cześć,

Przygotowałam dla Ciebie niniejszą polityka prywatności i plików cookies (dalej jako „Polityka”). Opisałam w niej zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://tworcawprawie.pl (dalej jako „Strona”). Dzięki niej dowiesz się jakie Twoje dane osobowe mogą być zbierane, podczas gdy korzystasz z tej Strony oraz jak dbam o ich bezpieczeństwo.

Polityka dotyczy wszystkich osób, które:

 • przeglądają Stronę,
 • komentują wpisy blogowe,
 • zapisały się na newsletter,
 • skorzystały z opcji „polub” lub „obserwuj” fanpage’a Twórca w prawie na portalu społecznościowym (Facebook i Instagram) lub w inny sposób udostępniły mi swoje dane osobowe, np. poprzez dodanie komentarza, opinii/recenzji, na skutek reakcji na post, udostępniły post lub wysłały mi wiadomość prywatną.
 • kontaktują się ze mną mailowo lub telefonicznie. 

Polityka uwzględnia wymagania z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

§ 1. Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Patrycja Cydejko-Stachowiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria radcy prawnego Patrycja Cydejko-Stachowiak, ul. Grunwaldzka 56 lok. 202, 80-241 Gdańsk, NIP: 5562749533.

2. Kontakt. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną za pomocą wiadomości e-mail na adres: rodo@cydejko-stachowiak.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych. Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na podstawie następujących podstaw prawnych:

1) na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

   • komentowanie przez Ciebie wpisów blogowych,
   • zbieranie i wykorzystywanie cookies na Stronie i jej podstronach,
 

2) z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

   • wykonanie usługi lub zawartej umowy, przesłanie oferty, w tym oferty reklamowej na Twoją prośbę,
   • rozpatrzenie reklamacji lub roszczeń związanych z umową,
 

3) wykonanie obowiązku prawnego, który na mnie nakładają przepisy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

   • wystawienie faktury lub rachunku oraz spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z dokonaniem prze Ciebie zakupu moich usług,
   • tworzenie własnych baz danych oraz dokumentacji wynikającej z RODO i innych przepisów,
 
4) na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 
   • kontakt e-mail, za pośrednictwem formularzy oraz telefonicznie, a także w przypadku wysłania przez Ciebie wiadomości prywatnej w serwisach społecznościowych,
   • administrowania profilem Twórca w prawie Patrycja Cydejko-Stachowiak dostępnego w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/tworcawprawie, profilem Twórca w prawie  dostępnego w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/tworcawprawie/, kontem w serwisie LinkedIN pod nazwą Patrycja Cydejko-Stachowiak (dalej jako „Social Media”),
   • administrowanie Stroną, w tym prowadzenie badań i analiz Strony pod kątem jej funkcjonalności i poprawy jej działania, a także satysfakcji z oferowanych usług,
   • wysyłanie newslettera, czyli marketing bezpośredni własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich, 
   • analityka, polegająca między innym na analizie danych zbieranych automatycznie gdy korzystasz ze Strony, w tym cookies, tj. cookies Google Analytics i Pixel Facebooka, 
   • przechowywanie danych w celach archiwalnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 

 4. Kategorie danych. Kategorie danych osobowych, jakie przetwarzam to:

  • jeżeli kontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej albo formularza opublikowanego na Stronie, mogę przetwarzać Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail;
  • jeżeli kontaktujesz się ze mną telefonicznie, mogę przetwarzać Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu;
  • jeżeli zamieszczasz komentarz na Stronie, przekazujesz mi dane, które wypełniłeś w formularzu do opublikowania komentarza się pod postem, mogę przetwarzać Twoje dane w zakresie: imię, nazwa, adres e-mail, adres strony internetowej;
  • jeżeli korzystasz z opcji np. „lubię to”, “obserwuj”, “udostępnij” lub komentując w Social Media, wysyłasz wiadomości za pośrednictwem Social Mediów, mogę przetwarzać Twoje dane w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne,
  • jeżeli zapisałeś się do newslettera, to mogę przetwarzać Twoje dane w zakresie: imię i adres e-mail.
Ponadto mogę przetwarzać inne dodatkowe dane osobowe, które samodzielnie przekazałeś mi w korespondencji.

 

5.  Odbiorcy danych. Mogę przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych:

   • podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting Strony czy przechowywanie danych na serwerze,
   • podmioty dostarczające i obsługujące system do wysyłki newslettera oraz poczty elektronicznej,
   • podmioty świadczące usługi księgowe oraz podmioty dostarczające i obsługujące systemy do wystawiania faktur,
   • podmioty świadczące usługi prawne,
   • inne podmioty współpracujące ze mną, jeżeli jest to uzasadnione celem przetwarzania Twoich danych. 
Wszystkie te podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 
 6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom trzecim:
 

Przekazywanie danych do USA wyżej wskazanym podmiotom odbywa się na podstawie zawierającej Standardowe Klauzule Umowne, zaakceptowane przez Komisję Europejską.

 
 7. Okres przechowywania danych. 
 
Okres przetwarzania Twoich danych przeze mnie zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Twoje dane osobowe będę przechowywać przez okres, w którym istnieje podstawa prawna uzasadniająca przetwarzanie, tj. dane osobowe przetwarzane:
  • na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania; Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie;
  • w związku z podejmowaniem przez Ciebie działań w Social Media – przez okres posiadania przez Ciebie profilu w danym Social Media, istnienia danego profilu w Social Mediach albo usunięcia przez Ciebie „polubienia”, „udostępnienia”, komentarza w Social Media,
  • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie – przez czas realizacji usług oraz do czasu przedawnienia roszczeń,
  • w związku z realizacją ciążących na mnie obowiązków prawnych – przez czas przewidziany przez te przepisy,
  • na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu –  do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu,
  • w celach analitycznych – do czasu ich zdezaktualizowania lub utraty przydatności, ale nie dłużej niż 3 lata od końca roku, w którym zostały zebrane. 

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane przeze mnie w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego są przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.

 
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Twoje dane osobowe mogą być profilowane w celu poznania Twoich  preferencji jako odbiorcy treści i usług oferowanych przeze mnie. Dzięki temu mogę kierować do Ciebie lepiej dopasowane i spersonalizowane oferty i informacje. Nie będzie mieć to żadnego negatywnego wpływu na Twoje prawa i wolności. Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

9. Twoje prawa. W przypadkach określonych prawem przysługują Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.
 
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz ją wycofać. W tym celu wyślij wiadomość na adres e-mail: rodo@cydejko-stachowiak.pl.  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

 

10. Dobrowolność podania danych. Podanie  przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w Polityce jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla prawidłowego korzystania ze Strony lub podjęcia określonych działań, np. wysłania Ci newslettera lub oferty w związku z Twoim zapytaniem.

§ 2. Pliki cookies i inne technologie

1. Na Stronie wykorzystuję pliki cookies, czyli dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych przechowywanych na Twoim urządzeniu końcowym, czyli m.in. na komputerze, tablecie czy smartfonie. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony i tworzenia statystyk, aby lepiej zrozumieć w jaki sposób korzystasz ze Strony, co umożliwi ulepszenie jej zawartości i struktury.

3. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez konfigurację swojej przeglądarki, w szczególności w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies albo usunąć w ogóle pliki cookies. W tej sytuacji, korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony może być utrudnione.

4. Na Stronie stosuję też pliki cookies podmiotów trzecich:

  • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;
  • wtyczki zapewniające możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w Social Media, „polubienia”, komentowanie, „obserwowanie” profilu, co może wiązać się z wykorzystaniem plików cookies przez administratorów serwisów takich jak Facebook, Instagram czy Linkedin;
  • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych. 

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to jego administrator będzie mógł przyporządkować do Twojego profilu w danym Social Media wizytę na mojej Stronie. Administrator danego Social Media otrzyma też informację, jeżeli np. kliknąłeś np. „lubię to”. Informacje te zostaną opublikowane w danym Social Media i zostaną wyświetlone Twoim kontaktom w danym Social Media. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności administratorów poszczególnych Social Media.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 3. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZMIANY POLITYKI:

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 9 lutego 2021 r.