umowa-o-zakazie-konkurencji-z-pracownikiem
Biznes,  Ochrona marki,  Umowy

Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem

Wiesz już czym jest zakaz konkurencji, a także kiedy i z kim możesz zawrzeć taką umowę. Czy zastanawiałaś/eś się jednak, czy umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem jest obowiązkowa? Odpowiedź znajdziesz w tym wpisie.

Pracownik a zakaz konkurencji

Na początku rzecz kluczowa – przepisy, w tym przepisy prawa pracy, nie przewidują domniemania zakazu konkurencji.

W kodeksie pracy znajdziesz przepis zgodnie z którym pracownik ma obowiązek „dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę” (art. 100 § 2 pkt 4 kodeksu pracy). Na czym dokładnie polegają te obowiązki? Dbanie o dobro zakładu pracy to przede wszystkim obowiązek pracownika do podejmowania działań w interesie pracodawcy. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany do poufności na podstawie przepisów prawa pracy.

Więcej o obowiązku poufności przeczytasz we wpisach: „Umowa o zachowaniu poufności (NDA)” oraz „Odpowiedzialność za ujawnienie informacji poufnych, gdy nie masz NDA„.

Działalność konkurencyjna może być związana z naruszeniem obowiązku dbania o dobro pracodawcy oraz ujawnieniem informacji poufnych. Jednak naruszenie tych obowiązków przez pracownika nie jest równoznaczne z działalnością konkurencyjną i na odwrót.

Czy potrzebna jest umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem?

Tak, jeżeli dany pracownik jest kluczowy dla Twojego biznesu i chcesz ograniczyć ryzyko działań konkurencyjnych z jego strony. Co więcej, na konieczność zawarcia w tym zakresie umowy wskazuje art.  1011 § 1 kodeksu pracy:

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

Pamiętaj jednak, że taka umowa z pracownikiem musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jednocześnie żaden przepis nie zobowiązuje Cię do zawierania takiej umowy z każdym pracownikiem w każdej sytuacji. Decyzja o wprowadzeniu zakazu konkurencji w relacji z danym pracownikiem należy jedynie do Ciebie.

O elementach umowy o zakazie konkurencji, w tym o wynagrodzeniu za jego obowiązywanie przeczytasz więcej we wpisie „Zakaz konkurencji – co warto o nim wiedzieć?”

Chcesz przygotować umowę o zakazie konkurencji dla pracownika? A może Ty masz podpisać takie zobowiązanie i potrzebujesz wsparcia prawnego?
patrycja-cydejko-stachowiak-radca-prawny-blog

Zapraszam do kontaktu
Patrycja Cydejko-Stachowiak radca prawny
tel. 883 541 564
e-mail: kancelaria@cydejko-stachowiak.pl

Photo by Green Chameleon on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.