registered-r-w-kolku
Ochrona marki,  Znaki towarowe

R w kółku (®) przy logo firmy i inne symbole

W logo firm i marek często można znaleźć dodatkowe symbole. Najczęściej spotykane to R w kołku (®) oraz C w kółku (©). Są również inne symbole, takie jak TM czy SM. Poznaj zasady prawidłowego posługiwania się nimi.

R w kółku (®), czyli zarejestrowany znak towarowy

Literka R pochodzi od angielskiego słowa registered, które oznacza zarejestrowany. Symbol ® zamieszcza się przy logo/logotypach firm i marek, w sytuacji gdy są one zarejestrowanymi znakami towarowymi. Obejmuje je prawa ochronne wpisane do rejestru znaków towarowych właściwego urzędu.

Zamieszczenie R w kółku (®) nie jest obowiązkowe. Uprawniony, który uzyskał ochronę, może się nim posługiwać. Nie jest to jednak jego obowiązek.

Symbol ma charakter wyłącznie informacyjny. Informuje o tym, że logo/logotyp jest zarejestrowane jako znak towarowy.

Jego obecność lub brak w sąsiedztwie logo/logotypu nie wpływa na zakres przyznanej ochrony w związku z rejestracją znaku towarowego. Dlatego decyzja o zamieszczeniu R w kółku (®) będzie miała zatem często charakter marketingowy. Wykorzystuje się je w celu budowania zaufania do marki/firmy czy podniesienia jej renomy.

Dlatego też jeżeli oznaczenie nie jest zarejestrowane jako znak towarowy, posługiwanie się ® będzie wprowadzać odbiorców w błąd. Także w sytuacji, gdy złożono wniosek o rejestrację oznaczenia, ale nie została jeszcze wydana decyzja o przyznaniu ochrony. Działanie takie zagrożone jest karą grzywny.

C w kółku (©), czyli prawa autorskie

Symbol © jest oznaczeniem związanym z prawami autorskimi. Jest elementem tzw. noty copyright zamieszczanej w utworach. Informuje ona o osobie, która jest twórcą danego dzieła.

Tak jak symbol R w kółku (®), © nie wpływa na zakres ochrony danego utworu. Ma charakter informacyjny.

Przeczytaj o korzyściach stosowania noty copyright i zasadach jej stosowania we wpisie „Nota copyright ©”.

TM i SM, jako informacja, że oznaczenie jest zajęte

W obrocie firmy/marki posługują się niekiedy również symbolami TM lub SM.

Symbol TM to skrót od angielskiego słowa trademark (znak towarowy). Zaś SM – od service mark (znak usługowy). Stosuje się je wobec oznaczeń, które nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi.

Przedsiębiorcy zamieszczają symbole SM lub TM przy oznaczeniach, które wykorzystują do identyfikowania firmy lub swoich produktów czy usług. W ten sposób informują, że oznaczenie to jest ich własnością i wykorzystują je w celach komercyjnych. Świadczą również o intencji właściciela oznaczenia, że ma ono na celu wyróżnienie go na rynku spośród konkurencji.

Przepisy nie regulują zasad posługiwania się symbolami TM czy SM. Nie musisz uzyskiwać żadnych zezwoleń czy dokonywać zgłoszeń, aby się nimi posługiwać.

Jednak opatrzenie oznaczenia symbolem TM i SM nie powoduje, że jest ono chronione tak jak zarejestrowany znak towarowy. Ochrona oznaczeń, które nie są zarejestrowanymi znakami towarowymi może wynikać z prawa autorskiego, albo ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy kodeksu cywilnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.