Prawo autorskie,  Znaki towarowe

Konferencja „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej” 7.03.2018 Toruń – podsumowanie

W minionym tygodniu miałam okazję ponownie odwiedzić Toruń. Jako, iż jest to miasto, w którym przeżyłam swoje studenckie lata, każda możliwość przyjazdu tam niezmiernie mnie cieszy. Tym razem wizyta była związana z udziałem jako słuchacz w konferencji „Aktualne problemy prawa własności intelektualnej” zorganizowanej przez Koło Prawa Własności Intelektualnej „Niematerialni” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (7.03.2018).

 

Celem Konferencji, jak wskazali Organizatorzy, było ukazanie aktualnych oraz najczęściej pojawiających się problemów z zakresu własności intelektualnej, a także popularyzacja wiedzy z tej dziedziny prawa. Organizatorom zależało przede wszystkim na zaprezentowaniu praktycznego wymiaru prawa własności intelektualnej z uwagi na jego dynamiczny rozwój oraz znaczącą pozycję pośród innych gałęzi prawa. Trzeba przyznać, że Organizatorom udało się te cele zrealizować 🙂

 

Konferencja została podzielona na trzy panele, w czasie których zaprezentowało się dwadzieścioro prelegentów. Poruszyli oni w swoich referatach takie zagadnienia jak ochrona praw przedsiębiorcy do domeny internetowej, opłaty reprograficzne i problemy z nimi związane, możliwość ochrony zewnętrznej postaci produktu, konsekwencje utrudniania wprowadzenia na rynek leków generycznych, ochrona twórczości generowanej komputerowo, wolność panoramy, pozycja producenta utworu audiowizualnego, prawo autorskie w reklamie oraz w social media, a także ambush marketing.

Prelegenci zwrócili także uwagę na problemy prawa własności intelektualnej występujące na poziomie europejskim. Bazując na orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej omówione zostały zagadnienia dotyczące linkowania w Internecie, a także trudności w ustaleniu prawa właściwego i jurysdykcji przy naruszeniach prawa własności intelektualnej w Internecie.

Sporo miejsca poświęcono znakom towarowym, dzięki czemu możliwe było wysłuchanie prelekcji na temat trójwymiarowych znaków towarowych, a także możliwości zarejestrowania koloru i zestawień kolorów jako znaków towarowych. Przy tej okazji omówiony został m.in. kazus czerwonej podeszwy butów Louboutina. 

W czasie konferencji przywołano wiele przykładów spraw sądowych, m.in. podczas referatu dotyczącego ochrony twórczości animalnej przytoczono historię selfie makaka Naruto, o czym mieliście możliwość przeczytać na blogu jakiś czas temu.

 

Podsumowując tegoroczną edycję konferencji warto wskazać na pewne rozważania, które pojawiły się w czasie dyskusji. Zwrócono uwagę, iż istotne dla ustalenia drogi dalszego rozwoju prawa własności intelektualnej może być wrócenie do korzeni, tzn. zastanowienie się po co powstało prawo autorskie. Zdaniem niektórych prelegentów miało ono chronić twórczość człowieka, zdaniem zaś innych, jego celem była ochrona nakładów, w tym finansowych, poczynionych przez ludzi w celu stworzenia utworów. Kwestia ta wydaje się niezmiernie istotna zwłaszcza z uwagi na toczące się dyskusje dotyczące możliwości przyznania praw autorskich sztucznej inteligencji. Osobiście przychylam się do poglądu za odmówieniem przyznawania sztucznej inteligencji praw autorskich. Moim zdaniem bowiem prawo autorskie ma chronić czynnik ludzki przejawiający się utworach – ową działalność twórczą o indywidualnym charakterzektóra właściwa jest wyłącznie człowiekowi.

 

Warto podkreślić, że konferencja zorganizowana przez KPWI Niematerialni” jest wydarzeniem cyklicznym. Pierwszy raz miałam przyjemność wziąć w niej udział jako słuchacz w 2016 roku. Tematyka ówczesnej edycji skoncentrowana była wokół własności intelektualnej w branży farmaceutycznej. W perspektywy uczestnika-słuchacza obu edycji muszę przyznać, że konferencja została zorganizowana na wysokim poziomie. Program tegorocznej konferencji był zdecydowanie bardziej rozbudowany niż 2 lata wcześniej, aczkolwiek za każdym razem Organizatorzy dbają o różnorodność wystąpień i ich praktyczny wymiar.

 

Cieszę się, że miałam możliwość wziąć udział jako słuchacz w tegorocznej edycji. Uważam, że tego rodzaju wydarzenia są niesamowicie wartościowe dla osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej. Wygłaszane referaty mogą bowiem stanowić doskonały punkt wyjścia do poszukiwania interesujących nas zagadnień oraz zwrócić naszą uwagę na kwestie szczególnie istotne dla danego środowiska (tu: praktyków w zakresie prawa autorskiego).

 

Z niecierpliwością czekam na przyszłoroczną edycję konferencji 🙂

 

Może zainteresuje Cię również:
Twórca czyli kto?
Utwór w prawie autorskim

*****

Zdjęcie: projekt i wykonanie certyfikatu oraz programu konferencji – KPWI „Niematerialni”, fotografia – autor bloga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.