regulamin-na-stronie-internetowej
Biznes,  E-commerce,  Twórca internetowy

Regulamin na stronie internetowej

Masz swoją stronę internetową? Słyszałaś/eś, że musisz mieć na niej regulamin? Sprawdź w niniejszym wpisie, czym jest regulamin i kiedy faktycznie go potrzebujesz na swojej stronie internetowej.

Czym jest regulamin?

Na wielu stronach internetowych, które odwiedzasz każdego dnia, znajdziesz regulamin. Może być to regulamin serwisu lub regulamin sklepu internetowego. Możesz spotkać się również z nazwą „warunki korzystania z serwisu”. Czym więc jest regulamin i jaka jest jego rola?

Regulamin spełnia na Twojej stronie internetowej szereg funkcji:

1. określa warunki korzystania z usług

Regulamin na stronie internetowej to nic innego jak umowa, jaką zawierasz z użytkownikami korzystającymi z Twojej strony internetowej. Jest to tak zwany wzorzec umowny w postaci elektronicznej. Oznacza to tyle, że druga strona umowy nie ma wpływu na jej treść i może zaakceptować warunki w całości, takie jakie proponujesz lub zrezygnować z korzystania z Twoich usług w ramach strony internetowej. Tymi usługami może być newsletter, formularze kontaktowe, dostęp do kursów i materiałów po rejestracji konta. Więcej przeczytasz we wpisie, w którym wyjaśniam kiedy świadczysz usługi drogą elektroniczną.

To właśnie w regulaminie należy wskazać co najmniej:

 • rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Twojej strony internetowej,
 • jakie są warunki świadczenia tych usług, w tym jakie są niezbędne wymagania techniczne do korzystania z nich,
 • obowiązki stron,
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • tryb postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług elektronicznych.

2. zawiera elementy umowy sprzedaży

Jeżeli na swojej stronie internetowej prowadzisz również sklep, to regulamin zawiera treść umowy, jaką zawierasz ze swoimi klientami, którzy nabywają Twoje towary lub usługi.

Będą to między innymi postanowienia dotyczące:

 • zasad składania zamówień,
 • sposobu zapłaty za towar lub usługę,
 • moment zawarcia umowy,
 • sposobu dostarczenia produktów lub moment rozpoczęcia świadczenia zakupionej usługi,
 • obowiązującej procedurze reklamacyjnej w związku z nabytym towarem,
 • prawie odstąpienia od umowy,
 • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń,
 • zasad Twojej odpowiedzialności za towary lub usługi, w tym obowiązek dostarczenia towarów bez wad lub wyłączenie rękojmi wobec przedsiebiorców.

3. realizacja obowiązków informacyjnych

Regulamin to również dokument o charakterze informacyjnym. Prowadząc stronę internetową jesteś zobowiązany przede wszystkim do podania danych, które Cię identyfikują, tj.

 • Twoje imię i nazwisko lub wskazanie firmy Twojej działalności (nazwa) oraz adres,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu pod którym jest możliwy z Tobą kontakt,

Ponadto w regulaminach znajdziesz również:

 • zakaz dostarczania przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym w ramach usług, z których korzystają,
 • informacje o tym, że nie jesteś dostawcą usług internetu
 • informacje o danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej lub odesłaniem do bardziej szczegółowych informacji do polityki prywatności.

Dodatkowo w regulaminach sklepów internetowych należy poinformować o:

 • cenach stosowanych w sklepie i możliwościach ich zmian czy organizowania promocji,
 • funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, np. że nasz produkt to ebook w formacie .pdf jest plikiem tekstowym i jest zabezpieczony znakiem wodnym,
 • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, tj. np. o tym, że nasz produkt w postaci ebooka jest możliwy do odtworzenia w określonych aplikacjach i systemach operacyjnych lub wymaga pobrania dodatkowej aplikacji lub narzędzia do jego odtworzenia.

4. informuje o prawach autorskich

Prawa autorskie do wpisów na stronie www czy towarów przysługują Ci niezależnie od tego czy o nich poinformujesz. Więcej przeczytasz we wpisie o nocie copyright.

Regulamin to jednak dobre miejsce również do wskazania obowiązujących zasad dotyczących praw autorskich, zarówno do treści, które publikujesz na swojej stronie internetowej, jak i do towarów, które mogą być objęte ochroną prawnoautorską. Jeżeli chcesz udzielić swoim odbiorcom licencji do materiałów, które dostarczasz, to właśnie tutaj możesz opisać jej zakres i zasady.

Jak widzisz, informacji, które musisz przekazać jest wiele. A powyżej wskazałam jedynie niektóre. Dlatego warto zamieścić je w jednym miejscu – w regulaminie. Ponadto zakres informacji, które możesz być zobowiązany do zamieszczenia w swoim regulaminie mogą się różnić w zależności od charakteru Twojej strony internetowej i zakresu świadczonych w jej ramach usług.

Zamieszczenie w regulaminie wyłącznie powyższych informacji może nie być wystarczające!

Czy musisz mieć regulamin na swojej stronie internetowej?

Jeżeli na swojej stronie internetowej świadczysz usługi drogą elektroniczną, to obowiązek posiadania regulaminu nakłada na Ciebie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Obecnie większość stron internetowych takie usługi obejmuje. Masz na swojej stronie formularz kontaktowy? Wysyłasz newsletter? Prowadzisz sklep internetowy? W takim razie potrzebujesz regulaminu na swojej stronie internetowej.

Dodatkowo musisz mieć regulamin, jeżeli przez swoją stronę internetową sprzedajesz produkty i usługi. Co więcej, regulamin należy mieć również wtedy, gdy prowadzisz sprzedaż przez media społecznościowe.

Nie prowadzę firmy / moje działania są nieodpłatne – czy muszę mieć regulamin?

Tak, jeżeli świadczysz usługi drogą elektroniczną lub prowadzisz sklep internetowy.

Przepisy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie nakładają obowiązku posiadania regulaminu i przekazania szeregu informacji wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub w przypadku usług odpłatnych.

Co więcej, zbliżające się zmiany w przepisach polskich związane z wdrożeniem dyrektywy omnibus, cyfrowej i towarowej, wprost będą wskazywać na konieczność posiadania regulaminu również w przypadku usług czy produktów za które nie otrzymujesz zapłaty pieniężnej, a przykładowo dane osobowe. Będzie to sytuacja, gdy wysyłasz bezpłatny newsletter lub umożliwiasz pobranie jakiegoś dodatku po zapisaniu się do Twojej bazy mailingowej. Więcej o zmianach przeczytasz już wkrótce.

Ponadto, nawet jeżeli prowadzisz sklep internetowy w ramach działalności nierejestrowanej, a więc formalnie nie prowadzisz firmy, to i tak jesteś zobowiązana/y do przedstawienia konsumentom szeregu informacji przed zawarciem z nimi umowy.

Wobec tego, jeżeli prowadzisz swoją stronę internetową w ramach hobby lub sprzedajesz produkty w ramach działalności nierejestrowanej, również powinnaś/powinieneś spełnić ww. obowiązki i posiadać regulamin na stronie internetowej.

Gdzie opublikować regulamin na stronie internetowej?

Aby regulamin wiązał użytkownika Twojej strony lub klienta sklepu internetowego musisz opublikować go na swojej stronie internetowej w odpowiedni sposób.

Najczęściej link do regulaminu strony internetowej znajdziesz w stopce strony internetowej. Z uwagi na konieczność realizacji obowiązków informacyjnych regulamin powinien być łatwo dostępny. Jest to dobre miejsce publikacji i zwyczajowo przyjęte. Dzięki temu użytkownik od razu po wejściu na stronę internetową może bez problemu zapoznać się z treścią regulaminu, bez jego poszukiwania i konieczności przeklikiwania się przez różne podstrony.

Dodatkowo link do regulaminu bardzo często znajdziesz pod różnego rodzaju formularzami umożliwiającymi skorzystanie z poszczególnych usług. Zakładasz konto w serwisie? Kupujesz produkty? Wysyłasz formularz kontaktowy? Aby to zrobić niejednokrotnie musisz zaznaczyć odpowiedni checkbox z akceptacją regulaminu oraz przekierowaniem (podlinkowaniem) do jego treści.

Aby regulamin wiązał drugą stronę, musi on zostać przez Ciebie nieodpłatnie udostępniony użytkownikowi przed zawarciem umowy. A to właśnie w chwili przykładowo rejestracji konta, złożenia zamówienia czy wysłania formularza kontaktowego dochodzi do zawarcia odpowiedniej umowy.

Dbaj, aby Twój regulamin a stronie internetowej był aktualny!

Masz już regulamin na swojej stronie internetowej? Świetnie! Dbaj jednak, aby był on zawsze aktualny. Przykładowo, jeżeli wprowadzasz nowe opcje płatności w sklepie czy sposoby dostawy produktów, powinieneś zamieścić o tym informację. Podobnie jeżeli wprowadzasz nowe usługi, np. uruchamiasz newsletter lub rezygnujesz z ich świadczenia.

Na aktualność regulaminu wpływ mają również zmiany w przepisach. W styczniu 2021 roku ustawodawca wprowadził nowy typ klienta, tj. przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Lada chwila wejdą w życie kolejne zmiany związane z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy Omnibus oraz dyrektyw tzw. „cyfrowej” i „towarowej”, o których już niedługo napiszę. Wszystkie zmiany i nowe obowiązki musisz uwzględnić na bieżąco w swoim regulaminie.

Potrzebujesz pomocy przy napisaniu regulaminu?
Chcesz sprawdzić czy jest on aktualny?
patrycja-cydejko-stachowiak-radca-prawny-blog

Zapraszam do kontaktu
Patrycja Cydejko-Stachowiak radca prawny
tel. 883 541 564
e-mail: kancelaria@cydejko-stachowiak.pl

Zdjęcie: Photo by Kari Shea on Unsplash

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.